Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jeziorowicach nr 25A.

L.U. 11/2022

Śląski Zarząd Nieruchomości ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Jeziorowicach nr 25A.

Miejsce przeprowadzenia przetargu : siedziba Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1A Katowice , pokój 501 (IV piętro)

Termin przetargu: 14.07.2022r., godz. 12.00

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 3 Zdjęcie nr 4 Zdjęcie nr 5 Zdjęcie nr 6 Zdjęcie nr 7 Zdjęcie nr 8 Zdjęcie nr 9 Zdjęcie nr 10

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu [PDF 2,5MB]
Wzór umowy [PDF 226,8kB]
Zgłoszenie udziału w przetargu [DOC 82,5kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:38:43
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:38:20
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:33:50
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:33:40
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:33:31
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:33:20
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:33:12
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:33:03
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:32:53
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:32:45
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:32:33
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:32:05
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:31:40
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:31:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:31:30
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:31:21
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:31:10
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:31:01
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:31:00
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:30:44
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:30:44
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:30:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:30:28
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:30:22
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:30:16
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:27:52
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:27:52
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:27:52
Wprowadzenie dokumentu : Przygotowanie publikacji
Grzegorz Januszek 2022-06-28 14:26:43

Otwarte dane Pokaż dane