Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem garażu nr 23 położonego w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4

L.U. 07/2022
Śląski Zarząd Nieruchomości ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 23 położonego w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4.

Miejsce przeprowadzenia przetargu : siedziba Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1A Katowice , pokój 501 (IV piętro)

Termin przeprowadzenia przetargu: 27.05.2022r. godz.10.00


Załączniki
Ogłoszenie [PDF 1,2MB]
Wzór umowy [PDF 234,1kB]
Zgłoszenie udziału w przetargu [DOC 81,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : koretka treści w zajawce
Grzegorz Januszek 2022-05-26 16:05:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-05-14 18:17:55
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-05-14 18:17:27
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-05-14 18:17:08
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-05-14 18:16:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-05-14 18:16:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-05-14 18:16:24
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja ogłoszenia
Grzegorz Januszek 2022-05-14 18:10:01

Otwarte dane Pokaż dane