Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jeziorowicach nr 25A.

L.U. 12/2022
Śląski Zarząd Nieruchomości ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Jeziorowicach nr 25A.

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1A Katowice , pokój 501 (IV piętro)

Termin przetargu: 09.09.2022r., godz. 11.00


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 3 Zdjęcie nr 4 Zdjęcie nr 5 Zdjęcie nr 6 Zdjęcie nr 7 Zdjęcie nr 8 Zdjęcie nr 9 Zdjęcie nr 10

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu [PDF 2,5MB]
Wzór umowy [PDF 226,8kB]
Zgłoszenie udziału w przetargu [DOC 82,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : korekta redaktorska
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:43:38
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:38:02
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:37:54
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:37:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:37:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:37:27
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:37:19
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:36:50
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:36:31
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:36:20
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:36:08
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:06
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:06
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:35:04
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:30:53
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:30:16
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:29:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:29:17
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:29:17
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:29:17
Wprowadzenie dokumentu : Przygotowanie publikacji
Grzegorz Januszek 2022-08-24 20:28:30

Otwarte dane Pokaż dane