Ogłoszenie Zarządu Województwa Śląskiego o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 4 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 1

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO O DRUGICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ 4 SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W PARZYMIECHACH PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 4 samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego, znajdujących się w budynku położonym w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 1.

Lokale mieszkalne nr 7, 9, 11, 14 znajdują się w budynku mieszkałno-użytkowym, jednoklatkowym, dwukondygnacyjnym z pełnym przyziemiem w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 1. W budynku znajduje się 14 lokali mieszkalnych I 3 lokale użytkowe. Budynek posadowiony jest na nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 736/1, o powierzchni 0,1465 ha, użytek B - tereny mieszkaniowe, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ2C/00032089/9. W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis ograniczonych praw rzeczowych: służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 333/19 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 333/18 oraz prawa użytkowania części działki nr 736/2 na rzecz Gminy Lipie (z działek nr 333/17 i 333/19 w wyniku połączenia powstała działka nr 736, z której po podziale powstały działki nr 736/1 i 736/2, następnie działkę nr 736/2 ponownie podzielono i powstały działki nr 736/3 i 736/4). Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu z budynku działka nr 736/1 zostanie odłączona do nowej księgi wieczystej.Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania i teletechniczną. Wymieniona nieruchomość położona jest na terenie dawnego założenia dworskiego w Parzymiechach w granicach dawnego ogrodzenia, które na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach numer 3340/1/78/77, z dnia 1 marca 1978r. zostało wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem rejestru 63/76/A, obecny numer A/63. Budynek znajdujący się na działce nr 736/1 nie jest przedmiotem wpisu do rejestru zabytków.

Dokumenty należy przedłożyć do dnia 22 sierpnia 2023r. w pokoju 187 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub pocztą elektroniczną na adres geodezja@slaskie.pl.

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter - tablica przy pokoju 180), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości/sprzedaż).

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są telefonicznie pod nr 32 20-78-187 (w godzinach od 8:00 do 14:00) lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (na parterze) po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w trakcie wizji po uprzednim ustaleniu terminu ze Śląskim Zarządem Nieruchomości w Katowicach przy ul. Grabowej 1A tel. 32 78249 25.
Załączniki
Ogłoszenie o przetargach [PDF 393,5kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2023-07-31 13:59:39
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2023-07-31 13:59:23
Wprowadzenie dokumentu : publikacja
Grzegorz Januszek 2023-07-31 13:59:05

Otwarte dane Pokaż dane