2/2020 Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa utrzymania czystości na terenie nieruchomości w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23”

 

Znak sprawy: ŚZN.241-116.3.2019.MC

 

 

Termin składania ofert: 07.11.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.11.2019 r. godz. 10:30

 

 

Załączniki
Ogłoszenie 613082-N-2019_u utrz czystosci KD23_p2 2020.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane