3/2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa ochrony mienia".

Znak sprawy: ŚZN.241-116.115.4.2019.MC

Załączniki
Informacja z otwarcia ofert_usł ochrony mienia_p3 2020_03 12 2019.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane