3/2019 Informacja z otwarcia ofert do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa ochrony mienia nieruchomości w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23”

Znak sprawy: ŚZN.241-116.8.2018.MC

Załączniki
Informacja z otwarcia ofert_usł.ochr.m_p3 2019_26 10 2019.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane