Ogłoszennie o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na najem lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Zawierciu przy ul.Paderewskiego 112

L.U 6/20 - Znak sprawy : ŚZN.24.6.2020.173.BB

Załączniki
ogłoszenie o wyniku.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane