PN-8/2020 Usługi administrowania i dozorowania nieruchomościami

Znak sprawy: ŚZN.241.8.000.2020.AP

 

Przedmiotem zamówienia są usługi administrowania i dozorowania nieruchomościami.

Zmieniony szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.

 

Termin składania ofert : 02.02.2021r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert : 02.02.2021r. o godz. 10.30

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.12.2020 w BZP pod numerem 777397-N-2020 zostało zamieszczone w dniu 26.01.2021r. w BZP pod numerem 540-408877-N-2021.

 

Załączniki:

 

  1. Ogłoszenie nr 540-408877-N-2021
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
  3. Załączniki nr 1-5 - wersja edytowalna

 

Załączniki
Załączniki do PN-8_2020.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane