Ogłoszenie Zarządu Województwa Śląskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13B

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. BRACKIEJ 13B

 

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13B, oznaczonej jako działka nr  140/27 o powierzchni 0.0682 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1W/00068060/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 140/27 położona przy ul. Brackiej 13B w Wodzisławiu Śląskim zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 249 m², wybudowanym w 1898r., wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym, piętrowym, z poddaszem nieużytkowym.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu  do drogi publicznej. Dojazd obywa się przez nieruchomość sąsiednią oznaczoną miedzy innymi jako działki nr 141/27 i 1963/45, objętą księgą wieczystą nr GL1W/00024541/9, położoną w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącą własność Województwa Śląskiego, pozostającą w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, drogą wewnętrzną, o nawierzchni asfaltowej, prowadzącą od drogi publicznej ul. Brackiej, na których ustanowiona zostanie, na czas nieoznaczony, na rzecz nabywcy nieruchomości odpłatna służebność przechodu i przejazdu.

Cena wywoławcza wynosi 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100).

Cena nie zostanie powiększona o podatek VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).

Wadium wynosi 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Postąpienie wynosi co najmniej 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany pokoju, zamieszczając w dniu przetargu informację o zmianie na drzwiach pokoju 180.

Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 12 maja 2023 r., o godz. 10.00.

Cenę, którą obowiązany będzie zapłacić nabywca nieruchomości, ustala się w wysokości najwyższej ceny osiągniętej w przetargu powiększonej o jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu.

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Zarządu Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (parter - tablica przy pokoju 180), a także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka nieruchomości/sprzedaż).

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są telefonicznie pod nr 32 20-78-187 (w godzinach od 8:00 do 14:00) lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (na parterze) po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w trakcie wizji po uprzednim ustaleniu terminu ze Śląskim Zarządem Nieruchomości w Katowicach przy ul. Grabowej 1A tel. 32 78249 25.

Załączniki
Treść ogłoszenia [PDF 345,3kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Przeniesienie do archiwum
Grzegorz Januszek 2023-04-11 09:28:18
Edycja dokumentu : przypisanie do pozycji menu
Grzegorz Januszek 2022-03-15 09:46:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-03-15 09:45:13
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Januszek 2022-03-15 09:45:03
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Januszek 2022-03-15 09:44:46
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja ogłoszenia
Grzegorz Januszek 2022-03-15 09:43:35

Otwarte dane Pokaż dane